ein Bild ein Bild


   
  Serkanweb
  Nükteler ve Hazır Cevaplar
 

 

 

ein Bild

 

 

 

AT NALI UĞUR GETİRİR Mİ?

 

 

 

     Kadıköy Camiinde vaaz vermekte olan Osman Demirci Hoca'ya:
    - Hocam, diye sormuşlar. At nalını evimizin kapısına asarsak uğur getirir mi?
    - Demirci Hoca:
    - Zannetmiyorum, diye cevap vermiş. O nallardan her atta dört tane var ama, bütün gün kamçı yiyip duruyorlar.

 

 

 

    HAYATI SEYRETMEK
   
Yazar Kazancakis, bir ihtiyara "neye bakıyorsun?" diye sorduğunda, ihtiyar adam gözlerini akan sudan ayırmadan şu cevabı verir:
    - Hayatıma oğlum, akıp giden hayatıma.

 

 

 

    SELÂMDAKİ İNCELİK
   
Muzaffer Ozak Hoca'nın sahaflar çarşısındaki dükkanına giren bir genç:
    - Selâmunaleyküm babalık... diye selâm verince, hazret selâmı alır:
    - Aleykümselâm kurukalabalık...

 

 

 

    ÖRTÜNMEK İÇİN GİYİNMEK!
   
İngiltere Kralı George ile görüştüğü sırada, Gandi'nin üzerinde her zamanki gibi beyaz örtüsü varmış.
    Davetten çıkınca, bir gazeteci sormuş:
    - Kıyafetiniz, bir kralla buluşmak için yeterli miydi?
    Gandi, hiç aldırmadan cevap vermiş:
    - Kral, ikimize de yetecek kadar giyimliydi.

 

 

 

    HUZUR
   
Zeynel Âbidin Hazretleri abdest alırken sapsarı kesilirdi. Sebebini sorduklarında şu cevabı verdi.
    - Kimin huzurunda durduğumu düşünürseniz, sebebini anlarsınız...

 

 

 

    KABRİSTAN
   
Hz. Ali, mezarlığa neden sık gittiğini soranlara şu cevabı vermiş:
    - İki sebebi var. Anlattıklarıma itiraz etmiyorlar ve arkamdan gıybetimi yapmıyorlar.

 

 

 

    ÇINAR AĞACI MAYDANOZUN NESİ OLUR?
   
Selim Gündüzalp, sosyoloji hocaları olan rahmetli Seyid Ahmet Arvasi'ye:
    - Hocam demiş, "insan maymunun gelişmiş şeklidir" diyorlar. Ne dersiniz?
    Seyid Ahmed Arvasi şu cevabı vermiş:
    - O mantığa göre, çınar ağacı da maydanozun gelişmiş şeklidir.

 

 

 

MEZARTAŞI YAZISI
   
Behlül Dânâ'ya biri sorar:
    - Oğlum öldü. Mezar taşına ne yazdırayım?
    Behlül Dânâ şu cevabı verir:
    - Şunu yazdır: "Dün altında olan çimenler bugün üstünde yeşerdi. Ey yolcu anla ki, şu toprak günahtan gayri her şeyi örter."

 

 

 

    ÖLÜLER ÇİÇEK KOKLAMAZ
   
Amerika'lı iş adamı, bir Çinli'yle alay ederek sormuş:
    - Ölüleriniz, mezarlarına koyduğunuz pirinçleri ne zaman yiyecek?
    Çinli, başını kaldırmadan cevap vermiş:
    - Sizin ölüleriniz, koyduğunuz çiçekleri kokladığı zaman.

 

 

 

    HAYAT NE ZAMAN BAŞLAR?
   
- Hayat kırkından sonra başlar, diyen bir kişiye Said Turhan şu karşılığı vermiş:
    - Eğer otuz beşinde ölmezsen!..

 

 

 

    ÖLÜM NEDİR?
   
Talebelerinden biri, Konfüçyüs'e:
    - "Ölüm nedir?" diye sorduğunda, Konfüçyüz'ün cevabı şu olmuş:
    - Hayat hakkında ne biliyorsun ki, sana ölümden bahsedeyim.

 

 

 

    HER KOYUN
   
Harun Reşit, kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dânâ Hazretlerine:
    - Sen kendi işine bak, dermiş. Her koyun kendi bacağından asılır.
    Bir gün sarayı pis bir koku kaplamış. Sebebini araştırdıklarında, üst kattaki bir odada bacağından asılı bir koyun bulmuşlar. Bu işi yapanı da keşfetmişler tabi ki: Behlül.
    Halife, kendisini sıkıştırdığında:
    - Gördüğünüz gibi, her koyun kendi bacağından asılır efendim, demiş. Fakat etrafı kokuttuğu için, herkesi rahatsız eder.

 

 

 

    ORUÇ NASIL ŞİŞMANLATIR?
   
Hekimoğlu İsmail'e, "Ramazan olmasına rağmen biraz kilo almışsınız?" dediklerinde:
    - Maalesef öyle oldu, demiş. Çünkü iki kişilik yemek yiyor, bir kişilik oruç tutuyorum.

 

 

 

    RİYAKÂRA CEVAP
   
Adamın biri, Hz. Ali'yi gıyabında yani ardından kötülediği halde yüzüne karşı övmeye başlayınca, ondan şu karşılığı almıştır:
    - Söylediklerinden daha aşağı, fakat içinden geçirdiklerinden daha üstünüm.BAKIŞ FARKI!
   
Adamın biri, Muhammed Bin Vâsi'nin bacağındaki yarayı görüp, "Sana acıyorum" dediğinde, ondan şu cevabı almış:
    - Ben, aynı yaranın gözümde çıkmadığına şükrediyorum.

 

 

 

    SUSTURUCU TEDAVİ
   
Zamane gençlerinden biri, bir toplantıda Mehmed Âkif'i küçük düşürmeye çalışıp:
    - "Affedersiniz, demiş. Siz baytar mısınız?"
    Mehmed Âkif, hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş:
    - Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?

 

 

 

    MÜJDE
   
Harun Reşid'in vezirlerinden biri, Behlül Dânâ'ya latife yollu takılarak:
    - "Müjde sana ey Behlül, Sultanımız seni, domuzlarla maymunlara çoban tayin etti" dediğinde, Behlül şu cevabı vermiş:
    - Öyle ise kulaklarını aç da emirlerimi yerine getirmeye hazırlan.

 

 

 

    ZOR AMA GÜZEL
   
Cüneyd-i Bağdâdî'ye: "Sabır nedir?" diye sorduklarında şu cevabı vermiş:
    - Yüzünü ekşitmeden, acıyı yudumlamaktır.

 

 

 

    YETMEZ Mİ?
    Asr-ı saadetteki muhteşem hadiselerden duygulanan bir genç:
    - "Keşke Peygamberimiz'in (sav) devesi olsaydım" deyince, Ali Suad atılmış:
    - Ümmeti olman yetmiyor mu?

 

 

 

    PEYGAMBER HÂNESİ
   
Hz. Mevlânâ, evlerinde yiyecek olarak hiçbir şey kalmadığını söyleyen hanımına tekrar tekrar sormuş:
    - Gerçekten hiçbir şey kalmadı mı?
    - Evet, demiş eşi. Hiç yiyeceğimiz kalmadı.
    O yoklukta tükenmez hazinelerin sahibini bulan Mevlânâ, ellerini kaldırıp:
    - Allah'ım sana hamd-ü senâlar olsun, diye şükretmiş. Evim, Peygamber hanesine benzedi.

 

 

 

    DERDİN DEVASIZI...
   
İbn-i Sinâ'ya:
    - Dünyada devâsı olmayan bir dert var mıdır? diye sorduklarında:
    - Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır, cevabını vermiş.BİLMEK İÇİN ÖĞRENMEK

    Tarih biyografisi ve monografi sahalarında erişilmesi çok güç bilgisiyle, dünya çapında bir şahsiyet olan İbnülemin Mahmud Kemâl (İnal)'a sormuşlar:
    - "Sizdeki bilginin çok azına sahib olmalarına rağmen sizden çok daha fazla tanınanlar var. Bunun sebebi nedir?"
    Şöyle cevap vermiş:
    - Ben bilmek için öğrendim, onlarsa bilinmek için!

 

 

 

    HERKES YANINDAKİNİ VERİR!
   
Kendisine hakaret edilen Hz. İsa'ya (a.s.):
    - "Niçin karşılık vermediniz?" diye sorduklarında:
    - Herkes yanındakini verir, demiş. Onda olan, benim yanımda yoktu.

 

 

 

    KAZA ETMEK
   
Yolculardan biri, otobüs şoförünün yanına gider ve namaz vakti geçmeden bir mola vermesini rica eder.
    Şoför sinirlenerek:
    - Kaza edin efendim, der. Ne olur yani?
    Adam, sakin sakin cevap verir:
    - Ben kaza etmeden, ya sen kaza edersen?

 

 

 

    RUHLAR NEREYE GİDER?
   
İbn-i Abbas hazretlerine "Ruhlar cesetlerinden ayrılınca nereye giderler?" diye sorduklarında, o yüce insandan şu cevabı almışlar:
    - Yağı biten kandillerin ışığı nereye gidiyorsa, oraya...

 

 

 

    KADER
   
Kenân Rıfâi'ye sormuşlar:
    - Madem ki neticede kaderin dediği oluyor. O halde niçin çalışıyoruz?
    Şu cevabı vermiş:
    - Çalışmak da kaderin icabı olduğu için!

 

 

 

    İFTİHAR
   
Şeyh Şâmil, çarlık idaresi tarafından yakalanıp esir edildiğinde, Çar II. Aleksandır:
    - Sizin gibi büyük bir insanı misafir etmekle iftihar ederim deyince, Şeyh Şâmil'in cevabı şu olmuş:
    - Siz benim misafirim olsaydınız, ben daha çok iftihar ederdim.

 

 

 

    İNSAN ve TANSİYON
    - "İnsan, kâinata hakim bir varlıktır"
diyen felsefe öğretmenine, öğrencilerden biri, şu cevabı vermiş:
    - Tansiyonuna bile hakim olamayan insan, kâinata nasıl hakim olur?KORKUYA GEREK YOK

   
Bir Rus generali, Şeyh Şâmil'in iştahını abartarak "Beni yemenizden korkuyorum" deyince, Şeyh Şâmil:
    - Boşuna korkmayın efendi, demiş. Bizim dinimizde domuz eti yemek haramdır.

 

 

 

    TAKVA NE DEMEK?
   
Ebu Hureyre "takva"nın ne olduğunu soranlara:
    - "Siz hiç dikenli yoldan geçtiniz mi?" dedi. Onlar da "Evet geçtik" dediler.
    Bunun üzerine: "O halde oradan geçerken ne yaptınız?" diye sordu. Onlar:
    - Dikenlerden sakındık, dediler.
    - İşte takva da, günah ve hatalardan sakınmaktır, cevabını verdi.

 

 

 

    İNSANIN MAHARETİ
    Bir sohbet sırasında, Ârif Nihat Asya'ya:
    -Eğilir, bükülür, katlanır ve istenilen şekle kolayca sokulur bir cam keşfedilmiş, derler.
    Ârif Nihat Asya, şöyle cevap verir:
    - Desenize, eninde sonunda camı da kendimize benzettik!

 

 

 

    GÖNDERİLEN, GÖNDERENDEN HABERCİDİR
   
Dahi kumandan Halid Bin Velid Hazretlerinden, Efendimizi (s.a.v.) anlatmasını istemişler.
    - Bu hususta son derece acizim demiş.
    Israr etmişler.
    - Gönderilen, gönderenin şanına lâyık olur, buyurmuş. Onu gönderen Allah (c.c.) olduğuna göre, gerisini anlayın artık.

 

 

 

    GÜNLÜK
   
Bir Hristiyan, Ahmed Vefik Paşa'ya:
    - Camilerinizde niçin günlük (bir çeşit koku) yakmıyor sunuz? diye sorduğunda, ondan şu cevabı almış:
    - Bizimkiler abdestlidirler. Yellenmezler. Onun için günlük yakmıyoruz.

 

 

 

    HAKLI TENKİT
   
Eflâtun, bir grup arkadaşı arasında oturan Sokrat'a:
    - Geçen gün bir arkadaşını herkesin arasında azarladın, diye çıkışmış. O sözleri başbaşa kaldığın zaman söyleyemez miydin?
    Sokrat, soruya soruyla karşılık vermiş:
    - Beni böyle azarlamak için, başbaşa kalmamızı bekleyemez miydin?

 

 

 

    OLMADIĞI YERİ GÖSTERİN
   
Materyalist öğretmen, öğrencisine:
    - Söyle bakalım, demiş. Allah nerede? Eğer bilirsen portakal vereceğim.
    Öğrencinin cevabı şu olmuş:
    - Siz bana O'nun olmadığı yeri gösterin, ben size bahçe dolusu portakal vereyim.HANGİSİ İÇİN İYİ?

   
Zengin bir adam, İslâm büyüklerinden birine:
    - "Bin altınım var, size versem ne dersiniz?" diye sorduğunda, şu cevabı almış:
    - Verirseniz sizin için iyi olur. Vermezseniz de benim için.

 

 

 

    HERŞEYE İYİ YÖNÜYLE BAKMAK
   
Hz. Lokman'a:
    - "Edebi kimden öğrendin?" diye sormuşlar. Şu cevabı vermiş:
    - Edepsizlerden.

 

 

 

    EŞSİZ CÖMERTLİK
   
Hz. Ebû Bekir'in cömertlikte de bir eşi yoktu. Bir defasında cihad için yardım istendi... Bütün sahabiler koşuştular. Kimi malının yarısını, kimi dörtte birini getirmişti. Hz. Ebu Bekir'in getirdiği ise, malının tamamıydı.
    Resulûllah (a.s.v.) kendisine sordu:
    - Ailene ne bıraktın?
    Hz. Ebubekir, cevap verdi.
    - Allah ve Resûlü'nün muhabbetini!..

 

 

 

    KANAAT
   
Bir talebe, hikmet sahibi bir zât ile sohbet ederken:
    - Cennet'te küçük bir yerim olsa bana yeter deyince, o zât şu cevabı verdi:
    - Âhiret için ettiğin kanaati, keşke dünya için de etseydin.

 

 

 

    GÜZEL İNSANLAR
   
Sahabelerden biri, Hz. Ebûbekir'in yanına gelerek:
    - Çok günahkarım, der. Benim için dua eder misiniz?
    Hz. Ebûbekir:
    - Yâ Rabbi, der. Bir günahkar, bir diğerinden dua istiyor. İkisini de affeyle.

 

 

 

    BİLİNMEYEN LEVHALAR
   
İngiliz Büyükelçisi, eski Osmanlı evlerinin dış duvarlarına asılan "Yâ Hafîz" (Muhafaza eden Allah (c.c.) ) levhalarını  görünce dayanamamış ve Keçecizade Fuad Paşa'ya bunların ne olduğunu sormuş.
    Fuad Paşa, İngilizin anlayacağı dille cevap vermiş:
    - O gördükleriniz, Osmanlı Sigorta Şirketinin levhalarıdır.

 

 

 

    ÇOK YÜZLÜLER
   
Mehmed Âkif, iki yüzlü insanlara çok kızardı. Bir gün bir arkadaşına şöyle dedi:
    - İki yüzlüleri artık sever hale geldim. Çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.UYKU KARDEŞLİĞİ

   
Mevlânâ Hazretleri, talebelerinden biriyle yürürken, yol kenarında birkaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görürler.
    Yanındaki talebesi:
    - Güzel bir kardeşlik örneği, der. Keşke insanlar da bunlardan ibret alsa.
    Mevlânâ, tebessüm ederek karşılık verir.
    - Aralarında bir kemik atıver de, gör kardeşliklerini.

 

 

 

    KALEMİN İŞİ ZOR
   
Ünlü gazeteci ve yazarlardan Velid Ebüzziya, İstiklâl Mahkemesi'nde yargılanıp beraat ettikten sonra, genç meslektaşlarına nasihat etmiş:
    - Şu sıralarda sakın fincancı katırlarını ürkütmeyin...
    Yusuf Ziya Ortaç, başını sallayarak:
    - Bu söylediğin imkansız üstadım, demiş. Zira ortalıkta o kadar çok katır var ki!..

 

 

 

    DÜNYANIN YÜZÜ
   
Hastalıktan ötürü gözleri kapanmış olan bir adam, halk şairi Seyrani'ye:
    - Bende dünyayı görecek göz mü kaldı? diye şikayette bulununca, söz eri Seyrani:
    - Hiç üzülme dostum demiş. Zaten dünyada da bakılacak surat kalmadı.

 

 

 

    ATLIYA CEVAP
   
Efendimiz (s.a.v.) sahabelerine bir ikram sırasında hizmette bulunurken, uzaklardan gelen bir atlı yanlarına yaklaşarak,
    - Bu kavmin efendisi kim? diye sordu O'nu arıyorum.
    Efendimiz (s.a.v.) bu soruya, gurur olur endişesiyle "benim" diye cevap vermedi. Ve o anda sahabelerine hizmet etmekte olduğundan, asırlar boyunca yankılanan ve aynı zamanda atlı adama cevap niteliği taşıyan şu sözlerle mukabele etti:
    - Bir kavmin efendisi, ona hizmet edendir.

 

 

 

    SAĞLAM İŞ
   
Mehmed Âkif, Berlin'den döndüğünde sormuşlar:
    - Berlin'de ne var ne yok üstad!
    Şöyle cevap vermiş:
    - Gördüğüm kadarıyla işleri dinimiz gibi sağlam; dinleri ise işlerimiz kadar çürük.

 

 

 

    MUTLULUK
   
Tolstoy'a "nasıl mutlu oluyorsunuz?" diye sorduklarında şu cevabı vermiş:
    - Sahip olduğum şeylere sevinerek, sahip olmadıklarımı ise hiç düşünmeyerek.

 

 

 

    İMTİHANSIZ GEÇMEK YOK
   
Öğretmen, öğrencilerin aklını karıştırmak için:
    - Çocuklar demiş. Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde, neden bizi dünyaya göndermiş?
    Çocuklardan biri, soruya karşılık vererek:
    - Öğretmenim demiş. Şüphesiz ki siz bizim sınıf geçmemizi istiyorsunuz. O halde neden hepimize geçerli not vermeyip imtihan ediyor sunuz?NE BAL VAR, NE DE PEKMEZ...

   
A. Geylanî Hazretlerinin üzerine hiç sinek konmazdı. Onun bu haline vakıf olanlardan biri sordu.
    - Üzerinize sinek konduğunu hiç görmüyoruz? Sebebi nedir?
    Şu cevabı verdi:
    - Niçin konsun ki? Üzerimde ne dünyanın pekmezi var, ne de ahiretin balı...

 

 

 

    ALIŞVERİŞE GELDİK...
   
İbn-i Muhayrız isimli din alimi, elbise almak için bir mağazaya girdiğinde, içerdekilerden birisi onu tanıdı ve dükkan sahibine:
    - Bu zât, İbn-i Muhayrız'dır, dedi.
    İbn-i Muhayrız kendisine özel bir muamele yapılmaması için hemen dışarı çıkarken:
    - Biz paramızla birşeyler almaya geldik, dedi. Dinimizle değil.

 

 

 

    İHLASLI OLMAK
   
Yahya bin Muaz'a:
    - Kul ne vakit ihlaslı sayılır? diye sormuşlar. Cevaben şöyle buyurmuş:
    - Kendisini öven insanla, tenkid eden insanı bir gördüğü vakit...

 

 

 

    SİZ DE ORTAKSINIZ
   
Süfyan-ı Sevrî, evinin kapısı önünde bir dostuyla sohbet ederken, önlerinden son derece süslü giyinmiş bir adam geçti. Dostu bu adama hayranlıkla bakarken, Süfyan-ı Sevrî ona şöyle buyurdu:
    - Eğer sizler gıpta ile bakmamış olsaydınız, bu adam böyle süslenip israfa girmezdi. Hayranlığınızı ifade eden tavrınızla bu adamın 'israf' günahına siz de ortak oluyorsunuz.

 

 

 

    REHBER BÖCEK
   
Ebü'l-Haccac Aksurî'ye:
    - Maneviyatta rehberin kim? diye sorduklarında:
    - Bir böcek, dedi.
    Alay ediyor sandılar. İzah etti:
    - Dışarıda gezerken, fener direğine çıkmak isteyen küçük bir böcek gördüm. Kaygan olduğu için yarı yoldan düşüyor, fakat hiç yılmıyordu. Yüzlerce defa aynı hareketi tekrarladı. Onu o halde bırakıp mescide gittim. Çıktığımda bir de ne göreyim, direği tırmanmış, fenerin yanında duruyor. O hayvan engellerden yılmama ve sebat etme konusunda rehberim oldu.

 

 

 

    BİR ÖKÜZ UĞRUNA
   
Oğlunun okuması için çiftliğindeki bütün inekleri satan bir köylü, onun birşey öğrenemediğini görünce:
    - Ne bahtsız adammışım, diye söylenmiş. Bir öküz uğruna ne inekler feda ettim.

 

 

 

    MALIN NEREDE?
   
Hasan el-Basrî, "Ben ölümden korkuyor ve onu sevmiyorum" diyen birine şu cevabı vermiştir:
    - Malını geride bıraktığın için ölümü sevmiyorsun. Eğer malını ileriye (ahirete) gönderseydin, peşinden gitmek isteyecektin.

 


Hazır Cevaplar

 

 
 

Sokrat Ölüme mahkum edildiğinde, eşi:
- Haksız yere öldürülüyorsun, diye ağlamaya başlayınca, Sokrat:
- Ne yani, demiş. Birde haklı yere mi öldürülseydim!
-------------

Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü
filozof Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka
hiçbirşeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe
geçmek mümkün değildir... Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa: "Ben
bir serserinin önünden kenara çekilmem" der. Diyojen, kenara çekilerek
gayet sakin şu karşılığı verir:

 

 
 

 - Ben çekilirim!!
--------------

Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu şiirleri incelemesi için
Sheaksper' a gönderdiğinde, ünlü yazarın cevabı şu olur:
- Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın..
--------------

Meşhur bir filozofa:
- Servet ayaklarınızın altında olduğu halde neden bu kadar
fakirsiniz?
diye sorulduğunda:
- Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan, demiş.
--------------

Dostlarında biri, Fransız kralı 15. Lui' ye:
- Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç düşündünüz mü? Hiç kimse
budalalağı kabul etmeyeceğine göre, herkes böyle bir vergiyi seve
seve öder.

Kral, alaylı alaylı gülerek:
- Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu buluşunuza
karşılık, sizi akıl vergisinden muaf tutuyorum.
---------------

Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile' ye hasımlarınından biri:
- Efendim, demiş. Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi?
Galile:
- Doğru, demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama,
seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?
---------------

Fransa hükümet ricalinden biri Napolyon' un bir muharebede tenkide
kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek:
- Önce şurasını almalıydınız, sonra buradan geçerek ötesini
zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye başlayınca, Napolyon:
- Evet, demiş. Onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım.
----------------

Bir toplantıda bir genç M. Akif
`i küçük düşürmek için:
- Afedersiniz, siz veterinermisiniz? demiş. M. Akif hiç istifini
bozmadan şu cevabı vermiş:
- Evet, biryeriniz mi ağrıyordu?
-----------------

İdam edilmek üzere olan bir mahkuma:
- Diyeceğin bir şey var mı? diye sorduklarında:
- Bu bana iyi bir ders oldu!!
-----------------

Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı
yerleri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri
ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:
- Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş. Vezir:
- Evet hünkarım, bilirim dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış:
- Bende bilirim.
-----------------

Sultan Alparslan 27 bin askeriyle bizans topraklarında ilerlerken,
keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:
- 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der.
Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der:
- Bizde onlara yaklaşıyoruz.
-------------------

Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanırmısınız?
Filozof: Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle
açıklardım

 

 

   


 
 
 
serkanweb.tr.gg
 
 
eXTReMe Tracker

Bilgisayar ve İnternet

biber hapı arama </a Zirvedekilerin RehberiPagerank Checker
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol